Kontakta oss

Utdrag ur stadgar

§3 Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

En av de ordinarie ledamöterna skall vara länsjägmästaren eller motsvarande i Gävleborgs län, vilken tillika skall vara styrelsens ordförande och skola de två övriga ordinarie ledamöterna jämte en suppleant för dessa utses av Hudiksvalls Tingsrätt eller motsvarande myndighet. Suppleanten för styrelsens ordförande skall utses av skogsvårdsstyrelsen i samma län. De icke självskrivna ledamöterna jämte suppleanten skall utses för en tid av fyra år.

OBS! Det går att scrolla i tabellen genom att dra i sidled.

Nuvarande styrelse

Uppdrag

Namn, ort

Telefon

Ordförande Marcus Larsson
Skogsstyrelsen
0270-42 98 13
V. ordf. Urban Larsson
Skogsstyrelsen
0278-356 64
Ledamot Lars Berggren, Gnarp 0652-24 137
Ledamot Ingrid Törnqvist, Gnarp 070-319 41 28
Suppleant Henrik Hübenette, Gnarp 070-640 03 73
Revisor Barbro Gunsth Norlin, Gnarp 0652-21 035
Revisor Daniel Hansen, PWC 010-212 93 30

Funktionärer

Uppdrag

Namn, ort

Telefon

Sekreterare Lars Berggren, Gnarp 0652-24 137
Kassör Hjördis Wiklund 0650-74 10 01
Skogsförvaltare Jan-Olov Edlund 070-508 90 55