Kontakta oss

Utdrag ur stadgar

§3 Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

En av de ordinarie ledamöterna skall vara länsjägmästaren eller motsvarande i Gävleborgs län, vilken tillika skall vara styrelsens ordförande och skola de två övriga ordinarie ledamöterna jämte en suppleant för dessa utses av Hudiksvalls Tingsrätt eller motsvarande myndighet. Suppleanten för styrelsens ordförande skall utses av skogsvårdsstyrelsen i samma län. De icke självskrivna ledamöterna jämte suppleanten skall utses för en tid av fyra år.

OBS! Det går att scrolla i tabellen genom att dra i sidled.

Nuvarande styrelse

Uppdrag

Namn, ort

Telefon

Ordförande Marcus Larsson
Skogsstyrelsen
0270-42 98 13
V. ordf. Urban Larsson
Skogsstyrelsen
0278-356 64
Ledamot Lars Berggren, Gnarp 070-549 04 04
Ledamot Henrik Hübenette, Gnarp 070-640 03 73
Suppleant Ingrid Törnqvist, Gnarp 070-319 41 28
Revisor Lisa Östman, Gnarp 070-227 66 15
Revisor Daniel Hansen, PWC 010-212 93 30

Funktionärer

Uppdrag

Namn, ort

Telefon

Sekreterare Lars Berggren, Gnarp 070-549 04 04
Kassör Hjördis Wiklund 070-521 46 49
Skogsförvaltare Jan-Olov Edlund 070-508 90 55