Stiftelsen

Anna och Anders Norin i Gnarp

Makarna Anna och Anders Norin i Gnarp har, genom donation av en skogsfastighet samt grundande av en stiftelse för bondeskogsbrukets främjande givit ett konkret uttryck för sin omtanke om den bygd där de levde och verkade. Stiftelsen har till syfte att ”å fastigheten bedriva och stödja på det praktiska bondeskogsbrukets problem inriktad skoglig undervisning och forskning samt att göra fastigheten till ett mönsterskogsbruk för bygdens och länets skogar”.

Text av: Anders Nyström