Mer om stipendiet

Utdrag ur stadgar

§2 Därest det ekonomiska resultatet av en enligt §1 bedriven verksamhet så tillåter, må stiftelsen till inom Gnarp, Bergsjö, Hassela, Jättendal, Ilsbo och Harmångers socknar bosatta personer, som gjort bestående insats till fromma för bondeskogsbruket inom området, utdela ett skogspris som skall möjliggöra för verderbörande att delta i skoglig studieresa. Skogspriset må även kunna utdelas i annan form än som studieresestipendium.

Bidrag till kostnader för skogliga studier bör även kunna tilldelas, efter särskild ansökan, enskild person från nämnda socknar. Därvid skall föreligga styrkt behov av ekonomiskt stöd för att studierna skall kunna genomföras.

Norinska Stiftelsen delar ut ett stipendium på 5000 kronor per termin fr.o.m. vårterminen 2015 till studerande som fullföljt studier med skoglig inriktning eller stipendium enligt styrelsebeslut för skogliga kurser.

För att få söka stipendiet skall du vara skriven i Nordanstigs kommun. Du kan ansöka genom att ladda hem ansökningsblanketten via vår hemsida. Ansökan skickas efter avslutad termin till adressen:

Lars Berggren, Gammelgårdsvägen 1, 829 60 Gnarp